Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - Technik Informatyk
Zapoznaj się z pytaniem i zaznacz X przy jednej odpowiedzi.
Zaznaczoną odpowiedz możesz poprawiać do chwili zakończenia testy (stop)
Kolejność odpowiedzi na pytanie jest dowolna.
Uwaga: Nie cofaj poniżej pierwszego pytania
Czas na wykonanie: 20min

Zaznacz jedną odpowiedź

Kliknij przycisk START aby rozpocząć rozwiązywanie testu.